Documents

soler de vilardell / Documents

Documents de l’escola

Calendari curs 19-20

Informació per les families d’inici de curs 19-20

Autorització medicaments

Carta de Compromis

Projecte Educatiu Centre

Pla TAC

Projecte lingüístic

NOFC (en revisió, aprovades pel Consell Escolar en data 25-6-2013)

Pla de Convivència (en elaboració)