Llenguatge visual i plàstic

soler de vilardell / Com treballem? / Llenguatge visual i plàstic

Treballar aquest llenguatge fomenta el pensament creatiu, divergent, crític, obert i flexible.

 

S’aconsegueix un aprenentatge més proper a la realitat, els alumnes aprenen que per resoldre una feina hi ha més d’una solució possible i la imaginació i la creativitat els pot ajudar a trobar una resposta.

 

També aprenen a visualitzar i a imaginar diferents situacions, a observar amb més atenció, a explicar, justificar i avaluar el que fan amb un esperít més crític.

 

Els hi hem de plantejar contextos que els portin a gaudir de l’experiència estètica i els hi ajudin a enriquir la seva experiència emocional.

 

Generar situacions i facilitar elements que facin pensar, comunicar, reflexionar, dialogar, comprendre… a través del mon de la imatge.

 

Els hi oferim eines d’expressió que els facilitin ser originals i innovadors en les seves lectures i manifestacions artístiques.

 

Presentem als nostres alumnes referents artístics del moment cultural que estem vivint i això els ajudarà a sentir-se ben integrats en la seva pròpia cultura.