Treball cooperatiu

soler de vilardell / Com treballem? / Treball cooperatiu

L’equip de mestres creu i defensa una escola inclusiva on puguin aprendre junts alumnes diferents. Per aquest motiu el claustre comença, en el curs 2010-11, una formació continuada en treball cooperatiu.

 

És en aquest moment que comencem l’aplicació del Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/ Aprendre a Cooperar).

 

Aquest Programa planteja un conjunt d’actuacions per ensenyar a treballar en equip, que incideixen sobre tres àmbits d’intervenció complementaris:

 

  • Àmbit A: es fan actuacions encaminades a cohesionar el grup, preparar-lo per treballar en equip, per convertir-lo en una petita comunitat d’aprenentatge.
  • Àmbit B: es fan actuacions encaminades a utilitzar el treball en equip per ensenyar i aprendre (treball en equip com a recurs).
  • Àmbit C: es fan actuacions encaminades a ensenyar a treballar en equip
    (treball en equip com a contingut).

 

Pensem que el treball cooperatiu ens ajuda a atendre millor la diversitat, ja que els alumnes han de participar de manera equitativa (tots els membres de l’equip han de participar de manera activa tenint unes responsabilitats) i ha d’haver interacció simultània (s’ajuden i es donen suport mútuament tant pel que fa als aprenentatges com al seu comportament i actitud).

 

En definitiva, el treball cooperatiu ajuda als alumnes a aprendre a dialogar, a saber conviure i a ser solidaris.