Matemàtiques

soler de vilardell / Com treballem? / Matemàtiques

Plantegem la competència matemàtica des d’una perspectiva més vivencial i manipulativa per després poder arribar a la representació simbòlica i a la generalització. Amb l’idea que els alumnes puguin adquirir les eines necessàries que els hi permetran anar construint el propi raonament lògic-matemàtic.

 

Plantejar problemes matemàtics rellevants i significatius per l’alumne implica prioritzar els aprenentatges que són bàsics per la formació del pensament complex i capaciten als alumnes per analitzar les múltiples connexions, interrelacions, interdependències i possibilitats que existeixen per interpretar i posicionar-se davant dels problemes de la vida quotidiana, tant individuals com col·lectius.

 

Els alumnes podran aprendre estratègies i habilitats que els ajudaran a interpretar les possibles solucions, buscant que siguin coherents i vàlides.

 

L’aprenentatge de les matemàtiques ha d’estar lligat a la realitat, a l’experiència, als coneixements i a les pràctiques dels alumnes per tal que puguin interpretar informació real per elaborar el seu propi coneixement.