Projectes de treball

soler de vilardell / Com treballem? / Projectes de treball

Si entenem a l’alumne com a subjecte dels processos d’aprenentatge, llavors reconeixem que aquest sap coses, que té uns interessos, unes preferències, unes maneres de fer, de mirar, de relacionar-se. Per això, veiem a l’alumne com un ésser ple de potencialitats que cal desenvolupar, millorar i ampliar.

 

Per aquest motiu, creiem que els projectes  de treball ajuden a aconseguir aquest objectiu, ja que fa possible el desplegament del màxim possible de competències transversals al llarg del seu desenvolupament, així com permet a l’alumne:

 

  • La possibilitat d’aprendre a partir dels seus propis interessos.
  • La certesa d’implicar-los, que siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que és significatiu per ells.
  • L’oportunitat de construir coneixement ja que aprenen a formular hipòtesis, a cercar, seleccionar i interpretar la informació a través de diferents fons, a formular-se noves preguntes i a establir relacions amb altres coneixements, a experimentar, a avaluar el què i com han aprés.
  • L’ocasió d’interaccionar amb l’entorn més proper, per comprendre el món social i natural que habitem.