Valor, missió i visió

soler de vilardell / Valor, missió i visió

L’escola Soler de Vilardell és una escola pública que es va crear en el curs 2006-2007 i que actualment ja té una línia des de P3 fins a sisè.

Volem ser una escola que prioritza els valors del respecte, la confiança, la il·lusió, la voluntat,  l’esforç, la responsabilitat, el compromís, la constància, la participació, la cooperació, la igualtat, la solidaritat,  la creativitat  i la llibertat. Perquè la nostra missió és oferir una educació integral que estimuli el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes per tal que esdevinguin persones responsables, solidàries, respectuoses amb els altres i amb l’entorn, competents en habilitats socials i personals, que els permetin incorporar-se en una societat multicultural i dinàmica, i integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per això la nostra visió és ser una escola oberta, democràtica,  participativa, dialogant, inclusiva, acollidora, motivadora, creativa, que acompanya als infants en el seu procés d’aprenentatge i en el seu desenvolupament com persones autònomes, competents, capaces d’entendre la realitat social i transformar-la perquè sigui més lliure, justa i tolerant.