Cultura digital

soler de vilardell / Com treballem? / Cultura digital

La cultura digital i internet aporten noves maneres de veure, viure, pensar i sentir el món que transformen la nostra societat.

L’ús de les noves tecnologies ens facilita apropar-nos als coneixements, la cultura, la ciència i les arts, i fer-ho de manera més creativa, crítica i col.laborativa.

Les tecnologies digitals ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat. Són un element de motivació i dinamització per adquirir de les competències bàsiques, en especial les de l’àmbit digital, i de canvi i millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, per la qual cosa esdevenen tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

Ajudem als nostres alumnes a desenvolupar la competència digital que implica l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu.

Inclou destreses referides a:

  • Instruments i aplicacions digitals.
  • Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge.
  • La comunicació interpersonal i la col·laboració en entorns digitals.
  • Els hàbits, civisme i identitat digital.

Hem participat en el Programa d’innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge”, que té com a objectiu afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat potenciant la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, promoure les vocacions científico-tecnològiques i els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals.