Participació i col·laboració

soler de vilardell / Com treballem? / Participació i col·laboració

Afavorir que les famílies puguin participar en l’educació dels seus/seves fills/filles.

 

Facilitar la comunicació i la relació entre pares i mestres amb un bon sistema d’informació per a totes les famílies.

 

Per això es potenciaran els canals de comunicació que permetin conèixer el treball curricular dels mestres, així com orientacions per tal que les famílies puguin actuar en el seu àmbit d’una manera compatible amb la línia de treball de l’escola.

 

A través de la participació ajudar a conèixer, assolir i interioritzar el Projecte Educatiu del centre per tal d’augmentar la motivació i el sentiment de pertinença dels seus membres.

 

Creiem que la participació és un instrument eficaç per tractar de garantir el desenvolupament del dret fonamental a l’educació.