Valor, missió i visió

soler de vilardell / Valor, missió i visió

L’escola Soler de Vilardell és una escola pública que es va crear en el curs 2006-2007 i que actualment ja té una línia des de P3 fins a sisè.

Volem prioritzar els valors del respecte, la confiança, la il·lusió, la voluntat,  l’esforç, la responsabilitat, el compromís, la constància, la participació, la cooperació i la creativitat perquè la nostra missió és la d’educar i formar nois i noies perquè esdevinguin persones responsables, solidàries, respectuoses amb els altres i amb l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se en una societat multicultural i dinàmica, i integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per això la nostra visió és la de seguir sent una  escola  participativa, inclusiva, acollidora, motivadora, creativa, que ensenya a pensar i educa a persones autònomes, competents i felices.