soler de vilardell / P3  / DIBUIX COOPERATIU

DIBUIX COOPERATIU

Al Soler hi ha una línia d’escola que és el treball cooperatiu. Des de a P3 a 6è. Es van introduint dinàmiques i estructures per facilitar els aprenentatges i fer-los més significatius, alhora que aprenen a treballar de forma cooperativa.

A P3, un cop adaptats, comencem amb unes dinàmiques de grup per fomentar la cohesió i detectar possibles dificultats. El resultat ha sigut molt clar, tots els infants són acceptats i quan fem parelles per moure’ns per l’escola, tots troben alguna, ningú es queda sol. Per tant, hem començat molt bé.

Més endavant, hem introduït les parelles cooperatives, on dos infants han de treballar junts per aconseguir un objectiu. L’exemple més clar que hem fet ha sigut el dibuix d’un nen o una nena amb la tècnica del full giratori. Aquesta tècnica consisteix en que cada infant té un retolador d’un color, un diu a l’altre el que ha de dibuixar i l’altre ho fa, després es canvien els rols. Es fa per torns. La mestra ha actuat de moderadora. He fet alguns comentaris, però en cap cas he participat en el dibuix.

Comparteixo amb vosaltres els resultats.

En comparació amb els dibuixos individuals que ells fan, aquests són molt més rics.

Per entendre la tècnica del full giratori, amb mig grup, van fer dibuixos d’animals de la granja a la pissarra. Qui dibuixava, després li deia al següent que havia d’afegir. Vam fer servir els ninos per inspirar-nos.

Van ser molt enriquidors els descobriments que van fer mentrestant. Van sortir elements importants com les mamelles, la crinera, la taca del morro, les orelles que van a dalt, les cues que són bastant llargues i que tots tenien 4 potes! Una aportació d’alguns infants, va donar molta riquesa. El resultat va ser més que la suma de les aportacions individuals.

També vam estar parlant dels ulls, perquè encara que tenen dos ulls, només se’ls hi veu un. Va ser un concepte que encara no estan preparats per entendre i ho vam deixar estar. Ja arribarà. De moment ja han fet molt bona feina, es reconeix perfectament que són animals!!

A P4 s’introduirà el grup cooperatiu composat per quatre membres i començaran a provar altres dinàmiques de cohesió de grup i altres tècniques.