soler de vilardell / Sisé  / La mirada sistèmica a l’escola

La mirada sistèmica a l’escola

Es tracta de sessions grupals per a alumnes amb l’objectiu d’oferir eines, recursos i exercicis sistèmics per a poder tenir una mirada global del sistema escolar i desenvolupar un ventall d’estratègies que afavoreixin l’aprenentatge, les relacions saludables alumne-alumne i alumnes-mestres  i la bona convivència del centre.