soler de vilardell / P5  / ESPAI CIENTÍFIC (primeres sessions): La densitat

ESPAI CIENTÍFIC (primeres sessions): La densitat

Fa unes setmanes que vàrem iniciar l’espai científic amb el repte de les ampolles misterioses. L’objectiu durant les diferents sessions ha estat investigar i experimentar amb diferents líquids i dissolucions descobrint el concepte de densitat. Després de formular vàries hipòtesis al voltant del contingut de les ampolles, els nens i nenes, organitzats en equips cooperatius, elaboren un seguit de barreges cercant resoldre el misteri. Un cop descobreixen els dos líquids de l’interior de les ampolles, fan per parelles les seves pròpies ampolles misterioses.