soler de vilardell / P5  / L’electricitat estàtica

L’electricitat estàtica

Les persones no tenim endolls, cables ni bateries, però de vegades fem saltar guspires. Aquest fenomen es diu electricitat estàtica, i té una explicació científica. L’electricitat estàtica es genera quan dues superfícies entren en contacte i hi ha una transferència d’electrons. A l’aula hem experimentat aquest fenomen amb l’ajuda d’un globus i un cabdell de llana. Fregant, fregant es genera electricitat i aquesta ajuda a moure els nostres cabells, les plomes i els papers de seda. Si freguem fort fins hi tot aconseguim que el globus s’enganxi al sostre! Per acabar la sessió els nens i nenes elaboren serps i papallones amb paper de seda per visulaitzar l’efecte de l’experimentació i poder mostrar-ho a casa.