soler de vilardell / P5  / L’atmosfera

L’atmosfera

L’atmosfera terrestre és la capa fina de gasos de la que depenen totes les formes de vida. La majoria dels meteorits es desintegren en incorporar-se en l’atmosfera terrestre; no obstant això, s’estima que 100 meteorits de mida diversa (des de petits còdols fins a grans roques de la mida d’una pilota de bàsquet) entren a la superfície terrestre cada any, dels quals normalment només se’n recuperen 5 o 6. Pocs meteorits són prou grans per crear cràters que evidenciïn un impacte. 

Per entendre la importància de la nostra atmosfera experimentem la formació de cràters amb l’ajuda de plastilina, aigua i pedres. Al finalitzar la sessió, a través d’un joc on cal buscar les llestres de la paraula meteorit i cràter, donem nom als dos grups de l’aula.