soler de vilardell / Notícies  / PREINSCRIPCIÓ BUS ESCOLAR CURS: 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ BUS ESCOLAR CURS: 2019-2020

Les famílies hauran de sol·licitar la plaça pel bus escolar pel curs 2019-2020, del 12 al 19 de juny de 2019 a
la mateixa escola.

El calendari de publicació de llistes serà el següent:
Publicació de les llistes baremades, el dimarts 25 de juny als taulers d’anuncis de l’escola i la
Rectoria Vella.
Presentació d’al·legacions als barems, del 25 al 27 de juny a l’escola.
Sorteig per desempatat, el dijous 28 de juny a l’escola.
Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera, el dilluns 1 de juliol als taulers d’anuncis
de l’escola i la Rectoria Vella.
Les sol·licituds que quedin fora de les places de transport quedaran ordenades en llista d’espera i es
valoraran cas per cas.
Si hi ha baixes d’usuaris al transport escolar, l’escola oferirà les places als infants que hagin quedat
en llista d’espera.