soler de vilardell / Cinquè / Educació viària a 5è

Educació viària a 5è

Els alumnes de 5è han realitzat l’activitat d’educació viària organitzada per l’ajuntament.

L´activitat es realitza al matí i es divideix en dues parts. La primera part teòrica s´inicia al centre i s’expliquen els conceptes bàsics per circular per la via pública i els principals senyals de trànsit.La segona part pràctica es realitza al carrer on s´ensenya als alumnes a circular segurs posant en pràctica les normes de circulació, tant els senyals de trànsit (verticals, lluminosos, horitzontals…) com els senyals del propi agent de circulació. Es fan  aturades tècniques en places on es van incorporat més normes de circulació (aprendre a senyalitzar, etc), informacions, conceptes, habilitats i actituds així també com valors. Tot això, per adquirir conductes per disminuir el risc en les diverses situacions de mobilitat  en les que es trobin quan van en bicicleta, així com també les normes en l’ús del casc, elements reflectants i l´ús del cinturó de seguretat.