soler de vilardell / P3 / Descobrim la iNiCiAL del nostre NOM

Descobrim la iNiCiAL del nostre NOM

Amb molt d’esforç, anem fent petits progressos. Prenem consciència que el nostre nom conté lletres i anem assimilant quina  és la primera del nostre… Estem molt contents perquè la inicial del nostre nom ens identifica i estem super orgullosos…