soler de vilardell / Sisé / Racons de llengua.

Racons de llengua.

La setmana passada vam iniciar els racons de llengua, els fem dimarts de 16-17h.

Les activitats que fem són més manipulatvies, són per treballar en petit grup. Es potencia l’autonomia, el treball  individual i en petit grup. En aquesta hora som dues mestres, cada una està en un racó diferent.